عقب نشینی شورشیان مخالف حکومت سوریه از شرق حلب

عقب نشینی شورشیان مخالف حکومت سوریه از شرق حلب

بربنیاد گزارش‌ها نیروهای مخالف دولت سوریه در حال عقب‌نشینی از مناطق شرق حلب‌اند. بر اساس این گزارش‌ها روز چهارشنبه، ناظران حقوق بشر سوریه طی گزارشی، نیروهای مخالف دولت سوریه تقریبا تمامی محله‌های تحت تصرف خود در شرق...