حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل را رد کرد

حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل را رد کرد

بر بنیاد گزارش‌ها حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل متحد در مورد خود مختاری بخش‌های شرقی شهر حلب را رد کرده‌است. وزیر خارجه سوریه می‌گوید، کشورش پیشنهاد سازمان ملل متحد در باره اعطای خود مختاری به مناطق شرق شهر حلب را...