تأکید حکومت و نهادهای رسانه‌ای بر حفاظت از خبرنگاران

تأکید حکومت و نهادهای رسانه‌ای بر حفاظت از خبرنگاران

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه ۱۳ ثور، طی مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی مطبوعات در کابل از ایجاد یک شیوه کاری جهت حفاظت از «خبرنگاران در معرض تهدید» خبر داد.   «سرور دانش» معاون دوم ریاست جمهوری طی...