حکومت در حال آمادگی برای پیش نویس اصلاح انتخاباتی

حکومت در حال آمادگی برای پیش نویس اصلاح انتخاباتی

حکومت روی پیش نویس یک طرح تازه در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی کار می‌کند. امید میثم یک معاون سخنگوی ریاست اجراییه کشور با تأکید به این مطلب می‌گوید، این طرح بدیل فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به اصلاح نظام...