طرح جدید حکومت برای تشویق بانوان در سرمایه گذاری ملی

طرح جدید حکومت برای تشویق بانوان در سرمایه گذاری ملی

مسئولان در ادارۀ تدارکات ملی می‌گویند که دولت برای رُشد سرمایه گذاری‌های زنان در کشور، به خرید تولیدات شرکت‌هایی که از سوی زنان ایجاد شده اند، اولویت می‎دهد.   رامین ایاز، مسئول رسانه‌ای اداره تدارکات ملی...