حکومت ترکیه ۲ هزار پولیس ترک را اخراج کرد

حکومت ترکیه ۲ هزار پولیس ترک را اخراج کرد

حکومت ترکیه دو فرمان را منتشر ساخت که به موجب آن بیش از ۲ هزار نیروی پولیس و صدها تن از قوای مسلح کشور به دلیل ارتباط با اقدام به کودتای ماه گذشته از کار برکنار شدند. این فرمان‌ها که امروز در روزنامه رسمی این کشور منتشر...