حکومت برما با ۶۵ هزار چریک آتش‌بس کرد

حکومت برما با ۶۵ هزار چریک آتش‌بس کرد

پس از سال‌ها درگیری و تنش سرانجام امروز نمایندگان حکومت "برما " با شماری از نمایندگان گروهای چریکی این کشور به توافق رسیدند. بامداد امروز پنجشنبه، ۲۳ میزان، نمایندگان حکومت برما و هشت گروه چریکی وابسته به اقلیت‌های...