حکومت باید به فرهنگ معافیت پایان دهد

حکومت باید به فرهنگ معافیت پایان دهد

دیده‌بان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی امروز ۲ ثور، طی یک نامه‌ای از رییس جمهور غنی خواسته‌اند که حکومت افغانستان باید در وعده‌هایش برای تحلیل و تجزیه جرایم سنگین که در افغانستان صورت گرفته است با محکمه...