حکومت ایران برای ۲۶ افغان نماز جنازه خواند

حکومت ایران برای ۲۶ افغان نماز جنازه خواند

۲۶ تن از شبه‌نظامیان افغان وابسته به سپاه پاسداران ایران طى چند روز گذشته در چند منطقۀ سوریه کشته شدند. رسانه‌هاى ایرانى گزارش دادند که طى چند روز اخیر جنازه‌های ۲۶ تن از اعضای " لشکر فاطمیون" که شهروندان افغان بودند به...