حکم حبس عمری محمد مرسی، رییس جمهور پیشین مصر لغو شد

حکم حبس عمری محمد مرسی، رییس جمهور پیشین مصر لغو شد

محمد مرسی رییس جمهور پیشین مصر در دومین پیروزی قضایی اش در جریان یک هفته موفق به تجدید نظر در حکم محکمه شد. با وجود این، در هفته آینده محکمه یک مورد دیگر حبس عمری را بررسی می کند. روز سه شنبه محکمه ای در مصر حکم حبس عمری...