حکم حبس ابد “مرسی” در پرونده جاسوسی برای قطر برداشته شد

حکم حبس ابد “مرسی” در پرونده جاسوسی برای قطر برداشته شد

دادگاه تجدیدنظر مصر حکم حبس ابد برای "محمد مرسی" رییس جمهور برکنار شده این کشور در پرونده جاسوسی برای قطر را لغو کرد. این دادگاه همچنین احکام اعدام صادر شده در حق ۱۶ نفر از رهبران جمعیت اخوان المسلمین از جمله خیرت الشاطر...