ارگ نشینان از آمدن حکمیتار به افغانستان استقبال می‌کنند

ارگ نشینان از آمدن حکمیتار به افغانستان استقبال می‌کنند

مقام‌ها در ارگ ریاست‌جمهوری، از آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به افغانستان استقبال می‌نمایند. به اساس خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، مذاکرات موفقانه صلح بین الافغانی و آمدن آقای حکمتیار نمایانگر آنست که افغان‌ها...