حکمتیار پای سازمان ملل را به افغانستان می‌کشد

حکمتیار پای سازمان ملل را به افغانستان می‌کشد

به زودی هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل خواهد آمد و حذف نام گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل یکی از اولویت‌های این هیئت عنوان شده است. حزب اسلامی سال‌‌ها یکی از گروه‌های مخالف نظام...