حکمتیار عذرخواهی بابت اتهامات جنایت جنگی در افغانستان را رد کرد

حکمتیار عذرخواهی بابت اتهامات جنایت جنگی در افغانستان را رد کرد

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نوار صوتی تازه، معذرت‌خواهی بابت اتهامات جنایت‌های جنگی را به صورت قاطعانه رد کرده و گفته است، حتی در صورتی که حزبش تلاش کند از یک جریان رادیکال و زن‌ستیز به یک نیروی سیاسی تغییر شکل...