حکمتیار سهم دار دیگر حکومت وحدت ملی خواهد شد

حکمتیار سهم دار دیگر حکومت وحدت ملی خواهد شد

گلبدین حکمتیار که به‌تازگی چراغ سبز به گفتگوی صلح حکومت افغانستان نشان داد، بهای بلندی در بدل هم‌پیمان شدن با حکومت افغانستان خواسته است. حبیبه سرابی عضو شورای عالی صلح کشور در مصاحبه به یکی از رسانه‌های کشور گفته که...