حکمتیار از طالبان خواست تا با وی یکجا شوند

حکمتیار از طالبان خواست تا با وی یکجا شوند

رهبر حزب اسلامی، گلبدین حکمتیار، از طالبان مسلح خواسته که با حزب اسلامی به رهبری وی، یکجا شوند، از جنگ و مخالفت دست بردارند و به‌منظور به دست آوردن اهداف مشترک، راهکار مشترکی را پیش گیرند. گلبدین حکمتیار، طی یک نامه‌ای...