حکمتیار ارتباط با طالبان و القاعده را تکذیب کرد

حکمتیار ارتباط با طالبان و القاعده را تکذیب کرد

در حالی که رهبر حزب اسلامی در فهرست سیاه آمریکا و سازمان ملل قرار دارد اما از عدم ارتباط با طالبان و القاعده و تلاش برای معرفی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر می‌دهد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی...