حکایت غم‌انگیز زندگی نعمت‌الله

حکایت غم‌انگیز زندگی نعمت‌الله

عضویت فردی به نام نعمت‌الله در ارتش کشور که در حال حاضر در بیمارستان مرکزی هرات بستری است از سوی مسؤولان قول اردوی ظفر رد شد. داکتر محمد حقیار حیدری، سر طبیب بیمارستان قول اردوی ظفر دراین‌باره به خبرنگار تلویزیون چکاد...