کار ساخت بخش دوم حوزه دریایی فراه رود آغاز شد

کار ساخت بخش دوم حوزه دریایی فراه رود آغاز شد

مقام‌ها در ادارۀ محلی فراه گفته‌اند که کار بخش دوم حوزه دریایی فراه رود آغاز شده است. عبدالظاهر محمدی، رییس حوزه دریایی فراه رود به تلویزیون چکاد گفته است که بخش اول حوزه دریایی با هزینه نزدیک به ۸۰۰ هزار افغانی به بهره...