افزایش حوزه‌های امنیتی پولیس در سطح شهر هرات

افزایش حوزه‌های امنیتی پولیس در سطح شهر هرات

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید به زودی حوزه های امنیتی پولیس درسطح شهر هرات افزایش می یابد. وی گفت این تصمیم درشورای نظامی به منظور رسیدگی بهتر به اوضاع امنیتی هرات گرفته شده است. با این حال هرات یکی از شهر ها...