نوشته هایی با برچسب "حوادث_ترافیکی #هرات #بیمارستان"

۱۹ تن در اثر حوادث ترافیکی در هرات روانه بیمارستان شدند

۱۹ تن در اثر حوادث ترافیکی در هرات روانه بیمارستان شدند

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که ۱۹ تن طی ۲۴ ساعت اخیر در اثر حوادث ترافیکی مجروح و به این مرکز درمانی انتقال یافته‌اند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان هرات گفت که در میان مجروحان ترافیکی ۲۴ ساعت گذشته، ۲...

۳۰ تن در اثر حوادث ترافیکی در هرات روانه بیمارستان شدند

۳۰ تن در اثر حوادث ترافیکی در هرات روانه بیمارستان شدند

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که ۳۰ تن طی ۲۴ ساعت اخیر در اثر حوادث ترافیکی مجروح و به این مرکز درمانی انتقال یافته‌اند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان هرات گفت که در میان مجروحان ترافیکی ۲۴ ساعت گذشته، ۳...

طی ۲۴ ساعت گذشته حوادث ترافیکی در هرات ۲۸ تن را روانه بیمارستان کرد

طی ۲۴ ساعت گذشته حوادث ترافیکی در هرات ۲۸ تن را روانه بیمارستان کرد

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که ۲۸ تن طی یک شبانه روز گذشته در اثر حوادث ترافیکی مجروح و به این مرکز درمانی انتقال یافته اند.   محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان هرات گفت که در میان مجروحان زنان و کودکان...