حوادث مختلف در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۰ تن از ساکنان هرات را روانه بیمارستان کرد

حوادث مختلف در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۰ تن از ساکنان هرات را روانه بیمارستان کرد

مسئولان در این مرکز صحی می گویند که طی این مدت ۲۷ تن به دلیل حوادث ترافیکی ، ۵ تن به علت مورد هدف قرار گرفتن گلوله ، ۷ فرد مجروح توسط چاقو و ۱۷ تن دیگر نیز به دلیل درگیری های خیابانی زخمی شده و به این مرکز انتقال داده شده...