نوشته هایی با برچسب "حوادث #ترافیکی #مجروح"

در یک شبانه روز گذشته ۲۱ تن در اثر حوادث ترافیکی مجروح شدند

در یک شبانه روز گذشته ۲۱ تن در اثر حوادث ترافیکی مجروح شدند

مقام‌ها در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که در یک شبانه روز گذشته ۲۱ تن به شمول ۳ زن و ۵ کودک در اثر حوادث ترافیکی مجروح و به این مرکز درمانی منتقل شدند.   محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد...

در یک شبانه روز گذشته ۳۰ تن در اثر حوادث ترافیکی مجروح شدند

در یک شبانه روز گذشته ۳۰ تن در اثر حوادث ترافیکی مجروح شدند

مقام‌ها در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که در یک شبانه روز گذشته ۳۰ تن به شمول ۳ زن و ۵ کودک در اثر حوادث ترافیکی مجروح و به این مرکز درمانی منتقل شدند.   محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد...