۲۷ تن در اثر حوادث ترافیکی به بیمارستان هرات انتقال یافتند

۲۷ تن در اثر حوادث ترافیکی به بیمارستان هرات انتقال یافتند

مقام‌ها در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که در یک شبانه روز گذشته ۲۷ تن به شمول زنان و کودکان در اثر حوادث ترافیکی مجروح و به این مرکز درمانی منتقل شدند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت...