حمیدی: پولیس در تطبیق قانون ضعیف است

حمیدی: پولیس در تطبیق قانون ضعیف است

فرید حمیدی دادستان کل کشور گفته توسط شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری که به تازگی ساخته شده و ۲۰ تن از سران حکومت به شمول رییس جمهور در آن مسئولیت دارند از فساد اداری و بی قانونی جلوگیری می کند. آقای حمیدی که به...