از حملۀ مرگبار انفجاری در غزنی جلوگیری شد

از حملۀ مرگبار انفجاری در غزنی جلوگیری شد

نیروهای دولتی از حمله مرگبار انفجاری در غزنی جلوگیری کرده‌اند. در خبرنامۀ وزارت امور داخله کشور آمده است: "نیروهای امنیتی در ولایت غزنی، یک موتر نوع مازدا را که مملو از مواد انفجاری بوده است، روز گذشته در مربوطات روستای...