حملۀ سربازان و مقاومت طالبان در گذرۀ هرات

حملۀ سربازان و مقاومت طالبان در گذرۀ هرات

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در مصاحبه‌ای به تلویزیون چکاد گفت: «بامداد امروز پولیس،مواضع فردی به نام عبدل، که یکی از افراد سرشناس طالبان در هرات می‌باشد را در منطقۀ کولِ ولسوالی گذره محاصره کرده و نبرد اکنون بین...