سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا هدف حملۀ سایبری بوده است

سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا هدف حملۀ سایبری بوده است

سازمان امنیت و همکاری های اروپا از حملۀ سایبری از سوی هکرهای ناشناس به پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی این سازمان خبر داد. سخنگوی این سازمان می گوید در اواخر ماه اکتبر متوجۀ این حملۀ سایبری و تلاش هکرهای ناشناس برای...