دست استخبارت پاکستان پشت حملۀ خونبار قندهار

دست استخبارت پاکستان پشت حملۀ خونبار قندهار

حملۀ به مهمانخانه والی قندهار از سوی شبکۀ حقانی و با همکاری سازمان استخبارات پاکستان سازماندهی شده است. جنرال عبدالررازق فرمانده پولیس قندهار با بیان این مطلب گفته است که در پیوند به این رویداد چهار تن بازداشت شده‌اند...