بازداشت دو شهروند خارجی به ظن حملۀ تروریستی استانبول

بازداشت دو شهروند خارجی به ظن حملۀ تروریستی استانبول

نیروهای امنیتی ترکیه ۲ تبعه خارجی را در فرودگاه آتاتورک استانبول به ظن ارتباط با حمله تروریستی به باشگاه شبانه دستگیر کردند. تیم مبارزه با تروریسم پلیس استانبول، ۲ تبعه خارجی را در فرودگاه آتاتورک به ظن ارتباط با حمله...