حمله پولیس فرانسه با گاز اشک آور به تظاهرات حامیان مهاجرت در شهر کاله

حمله پولیس فرانسه با گاز اشک آور به تظاهرات حامیان مهاجرت در شهر کاله

پولیس فرانسه با استفاده از گاز اشک آور و ماشین آبپاش، تظاهرات در شهر کاله در حمایت از مهاجران خارجی را سرکوب کرد. به نقل از اسپوتنیک، در حالی که فعالان حقوق بشر و مهاجران قصد برپایی تظاهرات در شهر کاله را داشتند، نیروهای...