حمله ” لشکر جهنگوی “، پاکستان را به عزای عمومی نشاند

حمله ” لشکر جهنگوی “، پاکستان را به عزای عمومی نشاند

راجا ناصر عباس جعفری، دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان با اشاره به کشتار بی‌رحمانه شیعیان در منطقه پاراچنار پاکستان ۳ روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. گروه تروریستی “لشکر جهنگوی ” مسئولیت کشته شدن ۲۵ شیعه در...