حمله طالبان در ولسوالی مقر ولایت بادغیس

حمله طالبان در ولسوالی مقر ولایت بادغیس

طالبان بامداد روز گذشته به یک پاسگاه پولیس محافظت عامه در ولسوالی مقر ولایت بادغیس حمله نموده که منجر به درگیری بین دو طرف شد. امیرشاه نایب زاده رییس ارکان لوای پولیس محافظت عامه درولایت بادغیس گفت این حمله بامداد...