حمله طالبان به مهمانخانه‌ نورت گیت در کابل پایان یافت

حمله طالبان به مهمانخانه‌ نورت گیت در کابل پایان یافت

حملۀ انتحاری در ساعات پایانی شب گذشته در یک مهمانخانه در نزدیک فرودگاه بین‌المللی کابل در منطقۀ دسپیچری صورت گرفت. در نخست خودرو/موتر مملو از مواد انفجاری در مقابل دروازۀ مهمانخانۀ نورت‌گیت منفجر شده و سپس مهاجمان به...