حمله طالبان بر ولسوالی جرم بدخشان به عقب زده شد

حمله طالبان بر ولسوالی جرم بدخشان به عقب زده شد

مقام های محلی ولایت بدخشان در شمال کشور می گویند که حمله طالبان بر ولسوالی جرم این ولایت به عقب زده شده است. در خبرنامه آمده است که در این عملیات تلفات سنگین به طالبان وارد شده و آنان مجبور به عقب نشینی شده اند. در خبرنامه...