حمله طالبان برای تصرف شاهراه هلمند قندهار شکست خورد

حمله طالبان برای تصرف شاهراه هلمند قندهار شکست خورد

گروهی از طالبان روز گذشته به منظور تصرف شاهراه هلمند قندهار بر این شاهراه حمله کردند اما با برجا گذاشتن بیش از ۳۰ کشته پا به فرار گذاشتند. پولیس هلمند گفته است طالبان روز گذشته حمله گسترده‌ای را بر این شاهراه انجام دادند...