حمله راکتی به فرودگاه “دیاربکر” ترکیه

حمله راکتی به فرودگاه “دیاربکر” ترکیه

رسانه های ترکیه بامداد امروز از هدف قرار دادن فرودگاه دیاربکر در جنوب شرقی این کشور با ۴ راکت خبر دادند. بر اساس این گزارش یک پست بازرسی متعلق به پولیس، فرودگاه دیاربکر در این حمله مورد هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دوغان...