حمله تروریستی به یک مرکز آموزشی در کابل، ساکنان هرات را نگران ساخته است

حمله تروریستی به یک مرکز آموزشی در کابل، ساکنان هرات را نگران ساخته است

حملات تروریستی اخیر به مؤسسات و مراکز آموزشی در مرکز کشور نگرانی خانواده‌ها و دانش‌آموزان در هرات را نیز بر انگیخته است.   شماری از خانواده‌های دانش آموزان در هرات بعد از حملات شدید تروریستی به مراکز آموزشی در مرکز...