“حمله به کنسولگری آلمان در پاکستان طرح ریزی شده بود”

“حمله به کنسولگری آلمان در پاکستان طرح ریزی شده بود”

براساس گزارش یک روزنامه آلمانی، حمله به کنسولگری آلمان در ولایت بلخ در پاکستان طرح ریزی شده بود. روزنامه آلمانی "بیلد ام زونتاگ" در گزارش خود گفت، که این ادعا را براساس اعترافات فرد بازداشت شده ارائه می کند. این روزنامه...