حمله به ساختمان سفارت عربستان در تهران

حمله به ساختمان سفارت عربستان در تهران

جمعی از معترضان به اعدام "شیخ نمر باقرالنمر" رهبر شیعیان عربستان شنبه‌شب با حضور در برابر سفارت عربستان در تهران، خشم خود را نسبت به این اقدام آل سعود نشان دادند. معترضان با سردادن شعارهایی ازجمله "الله‌اکبر"، "مرگ بر...