مظنون حمله برلین آزاد شد و داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت

مظنون حمله برلین آزاد شد و داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت

بر اساس گزارش ها گروه داعش مسئولیت حمله به برلین را برعهده گرفت. این گروه در خبرگزاری رسمی خود، اعماق، راننده این کامیون را سرباز دولت اسلامی خواند. این در حالی است که پولیس برلین مظنون پاکستانی این حمله را بدلیل عدم در...