حمله افراد ناشناس بر رادیو سرحد در غور

حمله افراد ناشناس بر رادیو سرحد در غور

مردان مسلح ناشناس شب گذشته بر یک رادیو خصوصی در ولایت غور حمله تخریبی انجام داده اند.   عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد می گوید که این حمله شب گذشته بر رادیوی خصوصی سرحد صورت گرفته است. وی گفت که تا هنوز...