۸ تن در پیوند به حملات اخیر در پایتخت بازداشت شدند

۸ تن در پیوند به حملات اخیر در پایتخت بازداشت شدند

وزیر داخله کشور گفت که ۵ تن در پیوند به حمله بر انترکانتیننتال و ۳ تن در پیوند به حمله انتحاری بر دروازۀ ساختمان کهنۀ وزارت امور داخله دستگیر شدند.   ویس احمد برمک وزیر داخله کشور افزود که نماینده گان نهادهای امنیتی و...