از وقوع ۱۰۰ حمله تروریستی در هرات جلوگیری شده‌است

از وقوع ۱۰۰ حمله تروریستی در هرات جلوگیری شده‌است

از آغاز سال جاری تاکنون از وقوع ۱۰۰ حمله تروریستی در هرات، جلوگیری شده‌است. جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات گفته‌است مخالفان مسلح با حملات انفجاری، قصد داشتن که به افراد دولتی و غیردولتی تلفات سنگین وارد...