حملات تروریستی باعث خسارات یک میلیونی در بلژیک شد

حملات تروریستی باعث خسارات یک میلیونی در بلژیک شد

وزارت اقتصاد بلژیک در یک گزارش اعلام کرد که حملات تروریستی در این کشور خسارات یک میلیونی به اقتصاد بلژیک وارد نموده است. بر مبنای این گزارش حملات تروریستی ماه مارچ در بروکسل بیش از ۹۳۵ میلیون یورو به اقتصاد این کشور...