حملات انتحاری در فرودگاه بین‌المللی استانبول

حملات انتحاری در فرودگاه بین‌المللی استانبول

حملۀ تروریستی به فرودگاه بین‌المللی استانبول که ۳۹ کشته(بادر نظرداشت سه عامل انتحارکننده) و بیش از ۱۴۷ زخمی بر جا گذاشت، موجب تخلیۀ فرودگاه و لغو پروازها شد. به گزارش خبرگزاری "راشا تودی"،‌ در پی وقوع سه انفجار انتحاری...