حمص به تصرف کامل نیروهای دولتی سوریه درآمد

حمص به تصرف کامل نیروهای دولتی سوریه درآمد

گزارش‌ها از سوریه می‌رساند که شهر حمص از وجود مخالفان دولت بشار اسد پاک‌سازی شده است. بر بنیاد گزارش رسانه‌های سوریه، آخرین گروه از مخالف دولت از این شهر خارج شدند و بدین ترتیب این شهر عاری از سلاح و ستیزه‌جویان...