حمایت و قدردانی احزاب سیاسی از عملکرد پولیس هرات

حمایت و قدردانی احزاب سیاسی از عملکرد پولیس هرات

کمیسیون انسجام ملی متحد احزاب سیاسی و نهادهای مدنی طی مراسمی از تلاش های فرماندهی پولیس هرات قدردانی کردند. در خبرنامه پولیس هرات که به تلویزیون چکاد ارسال شده آمده است نمایندگان این کمیسیون در صحبت با جنرال انصاری...