سال ۱۳۹۷ بنام «حمایت از معارف» اعلام شد

سال ۱۳۹۷ بنام «حمایت از معارف» اعلام شد

گزارش‌ها حاکی از آنست که همزمان با شروع سال جدید تعلیمی، حکومت افغانستان برای حمایت از معارف این کشور، سال ۱۳۹۷ را بنام سال حمایت از معارف اعلام کرد.   رئیس جمهور غنی امروز شنبه، طی مراسمی با نواختن زنگ مکتب، سال جدید...