حمایت مجلس از توافق صلح حکومت با حزب اسلامی

حمایت مجلس از توافق صلح حکومت با حزب اسلامی

رییس مجلس نمایندگان در آستانه توافق صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفت مجلس از توافق صلح با این گروه حمایت می کند. عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان امروز شنبه در نشست عمومی این مجلس گفت: "حکومت افغانستان...